BBS Tanıtım Kitapçığı

Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Bütünleşik Bilgi Sisteminin tanıtılması amacıyla hazırlanan kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.