Tarihçe

 

Dünyanın sayılı kültür ve medeniyetlerinden birine sahip olan Türk Milleti, uygarlıkların beşiği bir coğrafyada binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu büyük kültürel ve doğal mirasın korunması, değerlendirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece millî kimlik ve bilincin güçlendirilmesi amacıyla 17.08.1983 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Yüksek Kurum) kurulmuştur. Yüksek Kurum 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) ile birlikte Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezini (AKM) bünyesinde barındırmaktadır. Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri hakkında bilimsel çalışmalar yürüten Türkiye’nin bu dört özel Kurumu, 1983’ten bu yana Yüksek Kurum çatısı altında alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumların daha etkin bir şekilde bilimsel faaliyetlerde bulunabilmesi için 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Daire Başkanlıklarından oluşan Yüksek Kurum; bünyesinde yer alan Kurumların Bilim Kurulları ve alt komisyonlarının oluşturulması ve Kurumlara verilen bilimsel çalışma imkânları sayesinde akademik bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bünyemizdeki 4 Kurumda oluşturulan Bilim Kurullarında alanında uzman 150’nin üzerinde akademisyen Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilim Kurulları ve alt komisyonlar Kurumlarımızın ilmî faaliyetlerini şekillendirmekle birlikte dil, tarih ve kültür politikalarına da yön vermektedir.