Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Atatürk Barış Ödülü GörseliAtatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet Ödülü niteliğinde verilen ödüldür. 1986-2000 yılları arasında 14.11.1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü” gereğince ödül verilmiştir. 1993 yılından itibaren Kurum kanununda bazı maddelerin kaldırılması üzerine mevzuatta meydana gelen eksiklikler nedeniyle 2000-2013 yılları arasında ödül verilememiştir.

Yeniden yapılanma süreciyle birlikte 2011 yılında yayımlanan 664 sayılı KHK’nın 27’nci maddesi uyarınca hazırlanan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği, 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  İlgili Yönetmelik kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

BARIŞ ÖDÜLÜ ESASLARI VE ADAY GÖSTERME BİLGİLERİ

ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ ADAY GÖSTERME FORMU

INFO ABOUT ATATÜRK INTERNATIONAL PEACE PRIZE AND THE NOMINATION

ATATÜRK INTERNATIONAL PEACE PRIZE NOMINATION FORM

 1986-2000 Yılları Arasında Verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Yıllar Ödülün Sahibi
1986 Joseph LUNS (5. NATO Genel Sekreteri)
1987 Richard Von WEIZSAECKER (Federal Almanya Cumhurbaşkanı)
1989 Takahito MİKASA (Japon Prensi)
1990 Kenan EVREN (7. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı)
1995 Türkiye Kızılay Derneği
1996 UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu)
1997 Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti
1998 Prof. Dr. Bernard LEWIS (Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi)
1999 Haydar ALİYEV (3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı)
2000 Rauf DENKTAŞ (1. K.K.T.C Cumhurbaşkanı)