Millî Komite

2876 Sayılı Kanunun 103. maddesinde; “23.9.1980 tarihli ve 2302 Sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkındaki Kanun”un 4. maddesindeki, Cumhurbaşkanının nezdinde kurulan Millî Komite, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla 8 uzman veya danışman üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkil edilmiştir.”

Millî Komite AKM Alanı içerisindeki tesis ve alanlarla ilgili kararlar almak üzere oluşturulmuştur.

Kanunda “Millî Komite’nin sekretarya hizmetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nca yürütülür.”hükmü yer almaktadır. Bu şekilde Millî Komitenin çalışmaları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile irtibatlandırılmıştır.

Atatürk Kültür Merkezi Alanı ve Millî Komite İle İlgili Yasal Düzenlemeler

MİLLÎ KOMİTE KARARLARI :

MİLLÎ KOMİTE 20. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 19. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 18. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 17. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 16. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 15. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 14. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 13. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 12. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 11. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 10. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 9. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 8. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 7. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 6. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 5. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 4. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 3. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 2. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 1. TOPLANTI KARARLARI