Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

 

Araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, önceliklendirmek, faydalı olacağı değerlendirilen faaliyetlere ilişkin projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerini Kurumlarla iş birliği içinde koordine etmek ile görevli olan Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini, bilgi bankaları ve veri tabanlarını, bilimsel araştırmalarını ve diğer faaliyetlerini Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda birleştirmek ve bu sisteme ilişkin çalışmaları Kurumlar ile iş birliği içinde yürütmek, Kurumlarca düzenlenecek projelere ilişkin teknik çalışmaları yapmak, Kurumların faaliyetlerinde kullanılacak bilişim sistemlerini geliştirmek ve buna ilişkin çalışmaları Kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirmekle de sorumludur.