Yönetim Kurulu

Kurum kimliğinin oluşmasında büyük katkılar sağlayan Yönetim Kurulu, Yüksek Kurumun en üst yönetim birimidir. Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üç üye ile ilgili Bakan tarafından seçilecek bir üye ve Kurum Başkanlarından oluşur. Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakan tarafından seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu:

s.  Unvanı/ Adı-Soyadı Görevi/Kurumu
1 BE Prof. DR. Derya ÖRS Başkan – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
2 Dr. Zeki ERASLAN Üye – Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
3 Doç. Dr. Güner DOĞAN Üye – Atatürk Araştırma Merkezi Başkan V.
4 Prof. Dr. Osman MERT Üye – Türk Dil Kurumu Başkanı
5
Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN Üye – Türk Tarih Kurumu Başkanı
6 Prof. Dr. Muhittin MACİT Yönetim Kurulu Üyesi