Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurum ve Kurumlara ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ve diğer mevzuatlarla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri Kurumların strateji ve mali hizmetler müdürlükleriyle iş birliği içinde yapmakla görevlidir.