Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım Sonuçları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Kurumların bilişim hizmetleri kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin gerçekleştirilen uygulama sınav sonucuna göre kazananlar açıklanmıştır.

Sonuç sorgulamak için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiş olup istenen belgelerin 24 Ocak 2024 Saat:16.00’ya kadar Kurumumuzun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Nu:19 Balgat – Çankaya / Ankara) bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler
a) Islak imzalı, fotoğraflı başvuru formu
b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.)
d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir.)
e) 2022 veya 2023 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi,
g) Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)
ğ) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.
ı) Etik Sözleşmesi Formu
i) Mal Bildirimi Formu
j) Adres Beyanı
k) Sağlık Durumu Beyanı