İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurumun ve Kurumların insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmakla görevlidir. Bu Daire’de Yüksek Kurumun ve Kurumların personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek, Yüksek Kurumun ve Kurumların eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Yüksek Kurumun ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, basım, bakım ve onarım, arşiv vb. idari hizmetler yürütülmektedir.