Yüksek Danışma Kurulu

Yüksek Danışma Kurulu, Yüksek Kurumun ve Kurumların bilim ve kültür alanındaki çalışmaları ile etkinliklerini değerlendirir, gerekli tavsiye kararlarını alarak görüşlerini Yüksek Kuruma ve Kurumlara bildirir. Bu kararlar Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından öncelikle dikkate alınır.

Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek diğer bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurumun görev alanına giren konularda özgün bilimsel araştırmalarıyla tanınan bilim adamları arasından üç yıllığına seçilen üç üye ile Yüksek Kurum Başkanı ve Kurum Başkanlarından oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hâllerde, Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık eder.

 

s.  Unvanı/ Adı-Soyadı Görevi/Kurumu
1 Mehmet Nuri ERSOY Kültür ve Turizm Bakanı – İlgili Bakan
2 Prof. Dr. Erol ÖZVAR Yükseköğretim Kurulu Başkanı
3 BE Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
4 Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN Atatürk Araştırma Merkezi Başkan V.
5 Prof. Dr. Osman MERT Türk Dil Kurumu Başkanı 
6
Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN Türk Tarih Kurumu Başkanı
7 Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.