Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT

Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Osman MERT, ilk ve ortaöğrenimini Erdemli’de tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 14.12.1994 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında yüksek lisans eğitimini, 2002 yılında da doktora eğitimini tamamlayan Osman MERT;

Gürcistan Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türklerin Dünü ve Bugünü (Eğitim, Dil, Edebiyat, Tarih, Etnoloji ve Yüzey Araştırmaları),

Türk Kültüründe Yazı Kavramının Gelişimi,

Güney Türkistan, Kafkaslar ve Avrupa’daki Türk Yazıtları ve Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar,

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonundaki Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar,

Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi,

Erzurum-Nahçıvan İpek Yolu Güzergâhındaki Türk Kültür Eserleri,

Adaptation Guide To Educational System Social Life For International Students, Öğretmen Adaylarının Yerel Ağız Özelliklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi,

Kültürler Arası Eğitim Perspektifinden Türk Dünyası Vatandaşlığı adlı projelerde çalıştı.

2007-2008 öğretim yılında Moğolistan Millî Üniversitesi Yabancı Diller ve Kültürler Fakültesi Türkoloji Bölümünde görevlendirildi. Aynı dönemde “Moğolistan Millî Üniversitesi Yabancı Diller ve Kültürler Fakültesi Moğolca Hazırlık Programı”nı bitirdi.

5.01.2011 tarihinde Türk dili/Köktürkçe alanında doçent, 24.03.2016 tarihinde de profesör unvanını aldı.

2002-2004 yılları arasında Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı; 2012-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ATATÖMER) Müdürlüğü, Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı; 2020-2023 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

2019 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi olan Osman MERT; 2019-2022 yılları arasında Türk Dil Kurumunda Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolunda, Yazım Kılavuzu Komisyonunda, Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Komisyonunda ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Yazı Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

2022 yılından bu yana da Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığını yürüten Osman MERT, aynı zamanda Terim Kolu ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Yazı Kurulu Üyesi olarak da çalıştı.

Türk Keneşi (Konseyi) (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Üniversiteler Birliği Yüksek Öğretim Alanı Oluşturma Yönergesi Hazırlama Komisyonunda bulunan Osman MERT, hâlen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.