TARİH VE MEDENİYETLER TARİHİ / HISTORY AND HISTORY OF CIVILIZATIONS / ОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I  II. CİLT / VOLUME II / TOM II III. CİLT / VOLUME III / TOM III IV. CİLT / VOLUME IV / TOM IV V. CİLT / VOLUME V / TOM V VI. CİLT / VOLUME VI / TOM VI VII. CİLT / VOLUME VII / TOM VII

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

AĞABABA, Naile-ORTA ÇAĞ DOĞU HALKLARININ KÜLTÜRÜ

AGZAMOVA, G. A.-АГЗАМОВА, Г. А.-УРБАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ (XVI-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХIХ ВВ.)

AHUNDOVA, Telli-MEDENİYET TARİHİNDE EL YAZMA ESERLERİN KAYNAK OLARAK KULLANILMASINDA AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

AKALIN, Gülseren-ATATÜRK’ÜN DİL DEVRİMİ VE VAGON LITS OLAYI

AKIN, Veysi-İNGİLTERE’NİN OSMANLI DEVLETİ’Nİ PARÇALAMA PLANLARINA KARŞI ASYA MÜSLÜMANLARININ LONDRA MİTİNGİ (24 MAYIS 1919)

AKİS, Metin-XVI. YÜZYILDA AYNTAB SANCAĞI’NDA TİCARET VE TÜCCAR ZÜMRELER

AKSOY, Mustafa-KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI-KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ

ALAYEV, Leonid-COMMUNITIES, CORPORATIONS AND THE STATE IN MEDIEVAL SOUTH INDIA (VITH -XIIITH CENTURIES)

ALBAYRAK, İrfan-KÜLTEPE’DE ELE GEÇEN VASİYETNAMELERE GÖRE ESKİ ANADOLU’DA MİRAS ANLAYIŞI

ALİMOVA, D. A.-АЛИМОВА, Д. А.-История Узбекистана начала XX века в контексте Евразийских процессов

ALKAN, Mustafa-HACI BEKTAŞ-I VELÎ TEKKESİ’NE NAKŞİBENDÎ BİR ŞEYHİN TAYİNİ: MERKEZÎ BİR DAYATMA VE SOSYAL TEPKİ

ALKAN, Necmettin-TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI KİME GÖRE VE NASIL OLMALI?

ALPISBES, Mahsat-АЛПЫСБЕС, Махсат-Историческая традиция тюркских народов в контексте ше жере : устной истории , историографии , источниковедения

ALTINSAPAN, Erol-ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR SEYİD MAHMUD SUZANİ ZAVİYESİ 2006 KAZI ÇALIŞMALARI

ANZERLİOĞLU, Yonca-İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE İTALYA’NIN ARNAVUTLUK SİYASETİ KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN TAVRI

ARABACI, Hacı Murat-1783’TEN II. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR KIRIM’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER (SEBEPLERİ VE SONUÇLARI)

ARIK, Sabire-POLONYALI DOKTOR WŁADYSŁAW JABŁONOWSKİ VE XIX. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ’NE AİT ANILARI

ARSLAN, Esat-TWELVE YEARS OF THE TURKISH REPUBLIC BY FREDERICK T. MERRILL

ASANKANOV, A. A.-АСАНКАНОВ, А. А.-ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КЫРГЫЗОВ СИНЬЦЗЯНЬ-УЙГУРСКОГО АВТОНОМНОГО РАЙОНА КНР

AŞGIN, Sait-ASYA VE KUZEY AFRİKA COĞRAFYASINDA, BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARINI GİDERME ÇABALARINA TARİHÎ BİR BAKIŞ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ASKER, Efzeleddin-OĞUZLAR VE TÜRKMANLAR

ATAKAN, Şebnem-RAMON MUNTANER KRONİĞİ’NDE TÜRK İMGESİ

ATICI ARAYANCAN, Ayşe-HASAN SABBAH VE HALEFLERİ TARAFINDAN SUİKASTE UĞRAYAN DEVLET ADAMLARI 1090-1257

ATILGAN OKAY, Sevay-XV. YÜZYILDA İRAN VE ÇEVRESİNDE GELİŞEN MİNYATÜR ÜSLUPLARI VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ETÜT

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

AYAN, Dursun-GÜVEN, Özbay-DOĞU MİNYATÜRÜNDEN BATI RESİMİNE POLO (ÇEVGAN)

AYDIN, Mithat-İNGİLİZ-RUS REKABETİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ASYA TOPRAKLARI SORUNU (1877-1878)

AYNAKULOVA, Gülnisa-İSLAM KAYNAKLARI VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARINA GÖRE IX-XII. YÜZYILLARDA FERGANA ŞEHİRLERİ VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ

AYZAHMETOV, A. A.-АЙЗАХМЕТОВ, А. A.-РОЖДЕНИЕ ТЮРКСКОГО МИРА

BALDANO, M. N.-БАЛДАНО, М. Н.-ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ: МОНГОЛЬСКИЕ НАРОДЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

BALKAYA, İhsan Sabri-IRAK KRALI FAYSAL’IN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİNİN BASINDAKİ YANSIMALARI

BARIŞTA, H. Örcün-OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ TÜRK SANATINA KATKILARI

BARLAS, Dilek-GÜVENÇ, Serhat-TURKEY AND THE IDEA OF REGIONAL INTEGRATION IN EUROPE: THE INTERWAR EXPERIENCE, 1923-1939

BASERİ, Zohre-THE NAME OF MOHAMMED ON THE SEALS OF SUFIS ERA

BAŞ, Gülşen-İRAN AZERBAYCANI’NDAN TÜRK DÖNEMİNE AİT TAŞ SANDUKALAR: MERAGA MÜZESİ ÖRNEKLERİ

BAYHAN, Ahmet Ali-MISIR’IN AKDENİZ SAHİLİNDEKİ BAZI SAVUNMA YAPILARI

BAYRAK, Şaban-OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK’IN KUZEYİNDEKİ AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813)

BAYRAKTAR, Bayram-ATATÜRK’ÜN ORTA DOĞU POLİTİKASI

BAYRAKTAR, Hilmi-ORTA DOĞU TOPRAKLARINDA OSMANLI İDARESİ ALEYHİNE YAPILAN YERLİ VE YABANCI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ VE DEVLET ADAMLARININ TUTUMU

BAYRAM, Sadi-YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA’NIN KAHİRE VE ŞAM VAKFİYELERİ

BEKİROV, T. Sh.-ARCHITECTURAL-ARCHEOLOGICAL RESEARCHES IN ESKI-KRYM (CRIMEA)

BELYAEVA, S. A.-БЕЛЯЕВА, C. A.-СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ХIII- XVIII ВВ.: УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

BOBOYEV, Fayzullo-БОБОЕВ, Файзулло-СОЦИОДИНАМИКА ПРОРОЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДИНАСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В «ИСТОРИИ ТАБАРИ»

BOSTANCI, Işıl Işık-XIX. YÜZYILDA FİLİSTİN BÖLGESİ’NDEKİ İMAR FAALİYETLERİ

BUBENOK, O. B.FUNERAL CEREMONY OF ANCIENT TURKS AS A REFLECTION OF CONTACTS WITH IRANOPHONE NOMADS IN THE SPHERE OF IDEOLOGY

BURAK, Durdu MehmetTHE ROLE OF THE TURKISH CULTURE ON THE TURKISH RULERS FROM PAST TO PRESENT

ÇAKIROĞLU, Hülya-MÜFERRİCÜ’L-KURUB’A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

ÇALIK ROSS, Ayşe-NİKOMEDİA (İZMİT) ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI VE KENTİN VİZYONU

CANTAY, Gönül-TARİH BİLİMİNDE YENİ BOYUTLAR: YANLIŞ DOĞRULAR

CANTEMUR, Türkan-TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ (1930-1950)

ÇELİK, Kemal-FRANSIZLARIN ADANA VE ÇEVRESİNDE BÖL VE YÖNET GAYESİYLE KURDURDUĞU CEMİYETLER

ÇETİN, Altan-İBN HALDUN’DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLATI

ÇETİNTAŞ, Vildan-TÜRK HEYKEL SANATININ GELİŞİM AŞAMASINDA ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861-1876) ETKİNLİKLERİ

ÇEVİKEL, Nuri-OSMANLI KIBRISI’NDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ VE İHTİDÂ MESELESİ (1746-1801)

CHERESHNEVA, Larisa-ЧЕРЕШНЕВА, Лариса-К ДОСТИЖЕНИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БРИТАНСКОЙ ИНДИИ: ИНДИАНИЗАЦИЯ КОРОЛЕВСКОЙ ИНДИЙСКОЙ АРМИИ

Chochiev , GeorgiCaucasian Newspaper in the Late -19th -Century Cairo : “İttİhad Gazetesİ”

CİVELEK,Yakup-KABE ÖRTÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA ORTA DOĞU’DA OSMANLI DÖNEMİ NÜFUZ MÜCADELESİ VE BUNUN ARAP BASININA YANSIMALARI

ÇOBAN, Erdal-ORTA ÇAĞ MACARİSTANI’NDA MÜSLÜMAN GRUPLAR

ÇOBANOĞLU, Özkul-TÜRK MİTOLOJİSİNDE AL DİNİ VE OKRA İLİŞKİSİ

III. CİLT / VOLUME III / TOM III – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ÇOLAK, Melek-MACARİSTAN’DA MÜSLÜMANLIK VE İMAM ABDÜLLATİF EFENDİ (1909-1946)

ÇÖL, Nilgün-GALATA’NIN TÜRK DÖNEMİ ÖNCESİ ASKERÎ OLUŞUMLARI VE KENT DOKUSU İLİŞKİSİ

ÇORUHLU, Yaşar-ARKEOLOJİK KAZI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKLERDE MEZARLARA AT GÖMME GELENEĞİ

DEĞİRMENCİ, Kevser-KIRIM ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’NİN ÖNEMLİ BİR YOLBAŞÇISI: NUMAN ÇELEBİ CİHAN (1885-1918)

DEMİREL, Muammer-ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDAN SONRA)

DEMİR, Muzaffer-HERODOTOS VE YABANCI KÜLTÜRLER: MISIR ÖRNEĞİ

DOĞANAY, Rahmi-AMERİKALILARIN ANKARA ŞEHRİNİ İMAR PROJESİ

DRUGOV, A. Yu.-ДРУГОВ, А. Ю.-МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ НА ОПЫТЕ СТРАН ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ (ПОЛИТИКОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)

DUMAN, Abdullah-BÎRÛNÎ’NİN TARİH BİLİMİNE KATKILARI

DUMAN, Sabit-BERLİN KONGRESİ

DÜNDAR, A. Merdhan-TOKYO MAHALLE-İ İSLÂMİYESİ VE MOLLA MUHAMMED GABDULHAY KURBANGALİ

DURMUŞ, İlhami-BİLGE KAĞAN-KÖL TİGİN ANITLIKLARININ KALINTI- BULUNTULARI VE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKİNCİ, Abdullah-KARMATÎLERİN ALTERNATİF SOSYAL YAŞAM SUNMA ÇABALARI

ENKHTUVSHIN, B.-STATEHOOD TRADITIONS OF THE MONGOLIAN NOMADS

ERÇETİN, Şefika Şule-ÇAYKÖYLÜ, Ali-BARIŞ ZEKÂSINA SAHİP BİR LİDER OLARAK: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ERDAL, İbrahim-NÜFUS DEĞİŞİMİNDE MÜBADİLLERİN UYUM SÜRECİ VE SOSYAL-EKONOMİK DEĞİŞİMDEKİ ROLLERİ

ERDOĞRU, M. Akif-XVIII. YÜZYIL SONLARINDA CEZAYİR’DE TÜRK- İSPANYOL İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR TÜRKÇE ELYAZMASI: TARİH AL-MUBAREK VEYA TİBR AL-MASBŪK Fİ BEYĀNI CİHĀD-I GĀZİYĀN-I CEZĀYİR VE AL-MÜLŪK

EROĞLU, Haldun-OSMANLININ RUMELİDEKİ GÖÇ STRATEJİLERİ VE TEOPOLİTİĞİ ÜZERİNE

EROL, Hakan-ASUR TİCARET KOLONİLERİ DEVRİNDE ANADOLU ŞEHİR DEVLETLERİNİN İDARİ YAPISI

FEDAİ, Harid-MANASTIRLI BEHÂ’ED-DÎN BEY’İN KUZEY AFRİKA GÖZLEMLERİ

FİALKO, Elena-ФИАЛКО, Елена-ЛЕПНАЯ ПОСУДА С АППЛИКАЦИЕЙ В ПАМЯТНИКАХ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

FİLAN, Kerima-EĞLENCE KÜLTÜR MİRASI OLABİLİR Mİ? SARAYBOSNA’DA XVIII. YÜZYILDA YAŞANAN HALK EĞLENCELERİ

FINDLEY, Carter Vaughn-DID THE LATE OTTOMAN EMPIRE HAVE A MUSLIM MIDDLE CLASS

GÖKTAŞ KAYA, Lütfiye-GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNDE KAPI HALKA VE TOKMAKLARI

GÖKTEPE, Cihat-KIBRIS MESELESİ’NDE KRİZ SÜRECİ VE TÜRKİYE (1964-1974)

GÜÇLÜAY, Sezgin-AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR)

GÜLER, İbrahim-OSMANLI BÜROKRASİSİNDE (DEVLET ADAMLARI ARASINDA) HEDİYELEŞME (ARMAĞANLAŞMA) ETKİNLİKLERİ: GARB OCAKLARI HEDİYELERİ

GÜNER, Zekâi-TÜRKİYE-YUNANİSTAN NÜFUS MÜBADELESİ’NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN İSKÂN POLİTİKASI

GÜNEY, Hale-ANTİK ÇAĞ’DA NİKOMEDİA (İZMİT) KENTİ’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

HACIYEV, İsmail-NAHÇIVAN: ERMENİ İDDİALARI VE TARİHİ GERÇEKLER

HAKOV, CENGİZ-ХАКОВ, ДЖЕНГИЗ-ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ТУРЦИИ В СОФИИ МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК И ОБСТАНОВКА НА БАЛКАНАХ НАКАНУНЕ И

IV. CİLT / VOLUME IV / TOM IV – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

HALICI, Şaduman-MECLİS-İ MEBUSAN’DA TRABLUSGARP (1908-1912)

HUNKAN, Ömer Soner-X-XIII. YÜZYILLARDA ORTA ASYA’DA TÜRKLER VE İSLAM (NÜMİZMATİK VERİLER VE İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE)

İBRAGİMOVA, Aliye-BAHÇESARAY

İBRAHİM, Fadhil K.-DEVELOPMENT OF EDUCATION SYSTEM IN IRAQ

İBRAHİMZADE, Kemal-RUS RESSAM GAVRİLA SERGEYEV’İN İSTANBUL MANZARALARI

İNCE ERDOĞAN, Dilşen-XIX. YÜZYILDA ERMENİLERİN SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HAYATINDAKİ DEĞİŞMELERDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN ROLÜ

İNDİRKAŞ, Zühre-TÜRK OTURMA KÜLTÜRÜNDE “BAĞDAŞ GELENEĞİ” ÜZERİNE İKONOGRAFİK BELİRLEMELER

İPEK, Ali-İLK İSLAMÎ DÖNEMDE ERMENİLER

İSYANGULOV, Ş. N.-ИСЯНГУЛОВ, Ш. Н.-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БАШКОРТОСТАНЕ В 1939-1959 ГГ.

KALİEVA, Ş. S.-КАЛИЕВА, Ш. С.-ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ ИЗ ФАРАБА И СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И СВЯЗИ

KAMOLİDDİN, Şamsiddin-КАМОЛИДДИН, Шамсиддин-К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ САМАНИДОВ

KAN, Kadir-ORTA ÇAĞ’DA KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM AÇISINDAN ANADOLU-TÜRK KERVANSARAYLARI

KARASU, Cezmi-DOBRUCA’DAKİ KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN ÖNDER ŞAHSİYETLERİNDEN MEHMET NİYAZİ BEY (1878-1931)

KAŞTAN, Yüksel-ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TARIM ALANINDA YAPILAN YENİLEŞME HAREKETLERİ

KAŞTAN, Yüksel-ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

KAŞTAN, Yüksel-ORTA DOĞU’DA ARAP-İSRAİL MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE

KAZMAZ, Süleyman-TÜRK MEDENİYETİNDE “İNSAN” VE “İNSAN HAKLARI” KAVRAMI

KELEŞYILMAZ,Vahdet-I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN AFGANİSTAN’A YÖNELİK GİRİŞİMLERİ

KILIÇ, Davut-ERMENİ KİMLİĞİNİN İNŞASINDA KİLİSENİN ROLÜ

KILIÇ, Remzi-KERKÜK VE MUSUL’UN TARİHÎ COĞRAFYASI

KIREEV, Nikolay-TO HISTORY OF STRUGGLE FOR ОТТОМАN (MOSUL) OIL IN BEGINNING OF THE XXTH CENTURY

KISHIMOTO, Mio-RETHINKING “EARLY MODERNITIES” IN GLOBAL PERSPECTIVE

KÖÇER, Mehmet-AFGANİSTAN’IN YENİLEŞME ÇABASINDA ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCELERİNİN ROLÜ

KODAL, Tahir-TÜRK ARŞİV BELGELERİNE GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) YILLARINDA TÜRKİYE ÜZERİNDEN FİLİSTİN’E YAHUDİ GÖÇLERİ

KOMŞUOĞLU, Ayşegül-TÜRKİYE’DE SİYASAL LİDERLİK VE KİTLE İLETİŞİMİ: BİR ÖRNEK İNCELEME , SÜLEYMAN DEMİREL

KORKMAZ, Zeynep-ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİ’NİN DAYANDIĞI TEMEL DEĞERLER

KOROTAYEV, Andrey-SOCIOLOGICAL THEORY OF ‘ABD AL-RAHMĀN IBN KHALDŪN (1332-1406) AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR THE MATHEMATICAL MODELIING OF POLITICAL-DEMOGRAPHIC DYNAMICS OF MEDIEVAL EGYPT

KURNAZ, Şefika-OSMANLI KADIN HAREKETİ’NİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN EMİNE SEMİYE’NİN SİYASAL PORTRESİ

KURT, Yılmaz-XVI. YÜZYILDA KARS-I MARAŞ SANCAĞI’NDA MU’ÂFLAR VE MU’ÂFİYET SEBEPLERİ

LANDA, Robert Grigorievich-CONFLICT AND SYNTHESIS OF CULTURES IN THE COUNTRY OF AL-ANDALUS (VIII-XVth CENTURIES)

LEBEDİNSKİY, V. V.-ЛЕБЕДИНСКИЙ, В. В.-ПОДВОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКВАТОРИИ ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

MAMADALİYEV, H. M.-МАМАДАЛИЕВ, Х. М.-ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ В IX-XII ВВ.

MASİMİ, K.-МАСИМИ, К.-КТО ОНИ, ОГУЗЫ…?

MEHDİYEVA, Terlan-TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI RESSAMLARIN YARATICILIĞI

MÖREL, Hana Koriech-ARCHAEOLOGY AS AN IMPORTANT RESOURCE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF IZMIT

V. CİLT / VOLUME V / TOM V – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

MUGHUL, M. Yakub-THE OTTOMAN POLICY TOWARDS NON-MUSLIM COMMUNITIES AND THEIR STATUS IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE 15TH & 16TH CENTURIES: INTERACTION OF CIVILIZATIONS

NAULKO, Vsevolod-НАУЛКО, Всеволод-ТЮРКСКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ ПО ДАННЫМ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1926

NAZMİEVA, A. A.-НАЗМИЕВА, А. А.-ИСЛАМСКИЕ САДЫ ВОСТОКА XIV – XVII ВВ.

Ning , Xin-Sundr Ies -Anecdotes and CItIes of ChIna In the MIddle -age

OCAK, Ahmet-MÜTAREKE DÖNEMİ’NDE İNGİLTERE’NİN KARADENİZ POLİTİKASI

ÖĞRETEN, Ahmet-İTALYA’NIN TRABLUSGARB’A SALDIRISI KARŞISINDA OSMANLI TOPLUMUNUN TAVRI

ÖKSÜZ, Hikmet-LOZAN’DA BATI TRAKYA SORUNU

OLGUN, Kenan-TÜRK BASININDA 1967 ARAP-İSRAİL SAVAŞI

OMURBEKOV, T. N.-ОМУРБЕКОВ, Т. Н.-Рол ь и место выдаю щихся личностей в истории Кыргызстана XIX в.

ÖNTUĞ, Mustafa Murat-KARADENİZ’DE KAZAK TEHLİKESİ VE ÖZÜ KALESİ (1580-1630)

OSMA, Kıvanç-DOĞULU BİR RESSAMIN, OSMAN HAMDİ BEY’İN GÖZÜYLE “DOĞU”

ÖZCAN, Hüseyin-ANADOLU ALEVİ KÜLTÜRÜNDE KADINA BAKIŞIN TEMELLERİ

ÖZDEN, Neşe-SOME THOUGHTS ON HISTORICAL AND CULTURAL INTERSECTIONS IN BOSNIAN, ESTONIAN AND TURKISH HISTORY

ÖZKAN, Salih-MÜBADELE ÖNCESİNDE YUNANİSTAN’DA TÜRKLERE YAPILAN BASKILAR VE TÜRKİYE’DEKİ YANKILARI

ÖZKAYA ÖZER, Sevda-MISIR DEMİRYOLLARININ MODERNLEŞME AÇISINDAN ÖNEMİ

ÖZKUL, Ali Efdal-OSMANLI KIBRISI’NDA İPEK ÜRETİMİ VE TİCARETİ

ÖZKURT, Kemal-BÜYÜK SELÇUKLU BAŞKENTİ REY’DE TUĞRUL BEY KÜMBEDİ

ÖZTÜRK, Mustafa-ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ÖZTÜRK, Temel-KARADENİZ ULAŞIMINDA MELEKSELER (1700-1774)

PALA, Ayhan-TÜRKİYE’DE ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

PARLA, Canan-SURLARI VE TÜRK DÖNEMİ DOKUSUYLA DİYARBAKIR KENTİ

PARLAR, Gündegül-ORTA ÇAĞ’DA ANADOLU’DA HÜKÜM SÜREN BEYLİKLERİN SİKKELERİNİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

PAŞAYEVA, Mehebbet-AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN ETNİK TARİHİNE KISA BİR BAHIŞ

PAŞAYEV, Nazım-ESKİ TÜRKLERDE SİYASAL VE TEOLOJİK SİSTEMLER

POLAT, M. Said-OSMANLI ÖNCESİ TÜRKİYE TARİHİ YAZIMINDA YAKLAŞIM SORUNU

PRONİNA, YU. A.–ПРОНИНА, Ю.А.-ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХЕРСОН – КОНТАКТНАЯ ЗОНА ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

QURESSHI, Naeem-THE RUSSIAN CONNECTION OF THE INDIAN MUHAJIRIN, 1920-1924

RAHMANKULOVA, Zumrad-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİSTAN

RAM, Bindeshwar-ECONOMICS OF AFRICA AND SOUTH ASIA, GLOBAL PERSPECTIVES IN INTERNATIONAL RELATIONS

SALİHOV, Ahat-MUHACİR BAŞKURTLARIN TÜRKİYE’DEKİ VE DİĞER ÜLKELERDEKİ FAALİYETLERİ

SANDALCI, Sema-ESKİ ÇAĞ’DA “SAĞ” VE “SAĞ EL” KAVRAMININ TAŞIDIĞI DİNSEL ANLAM

SAPARALİYEV, Döölötbek-KIRGIZLARIN ÜNLÜ DEVLET ADAMI YUSUF ABDIRRAHMANOV

VI. CİLT / VOLUME VI / TOM VI – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ŞAHİN, Fatih-TİCARET YAPILARINDA TARİHSEL GELİŞİM VE TİPOLOJİLER: TRABZON ÜZERİNE YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ

ŞAHİN, Hasan Ali-MÖ II. BİN YILIN İLK ÇEYREĞİNDE ANADOLU’NUN EN ÖNEMLİ TİCARET MERKEZİ OLAN KANİŠ KĀRUMU LEVANTİNİZMİN İLK ÖRNEĞİ MİDİR?

Şamş İden , A.-Шамши ден , А.-КУЛЬТУРА ТУРАНА И ЕГО РАЗВИТИЕ

SARAÇOĞLU, Hüseyin-KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNİN BAYRAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

SAYILAN, Nazım Dündar-EVRENSEL KÜLTÜR VE TÜRKLER

SELÇUK, Havva-OSMANLI DEVLETİ’NDE XV. VE XVII. YÜZYILLARDA KONAR-GÖÇER AŞİRETLERİN SOSYAL VE İKTİSADİ HAYATLARI

ŞENGELİA, Nodar-GÜRCİSTAN VİLAYETİ’NDEKİ MAMİRVAN LİVASI

SENGUPTA, Anirban-CONSCIOUSNESS ABOUT ENVIRONMENT IN ANCIENT INDIA

SERBEST, Bürkan-DEMİRCİ, N. Savaş-KARS VE ÇEVRESİNDE RUS YÖNETİMİ (KARSKAYA OBLAST 1878-1917)

SERT, Halide-MOSTAR KÖPRÜSÜ-BOSNA-HERSEK

SERVANTIE, Alain-HOW THE INFORMATION CARRIED FROM ISTANBUL BY HIS AMBASSADORS LED THE EMPEROR CHARLES V TO WAR OR PEACE

SEVİNÇ, Fatma-HİTİT KRALLARININ-KRALİÇELERİNİN CENAZE TÖRENLERİ VE ESKİ YAKINDOĞU’DA KREMASYON (ÖLÜYÜ YAKARAK DEFNETME) GELENEĞİ

SİBGATULLİNA, A. T.-СИБГАТУЛЛИНА, А. Т.-МАТЕРИАЛЫ РУССКОЙ ПРЕССЫ 1914-1916 ГГ. О ТУРЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ŞİGABDİNOV, R.-ШИГАБДИНОВ, Р.-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ (ИСЛАМСКАЯ) ШКОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ (1917-1929)

ŞİMŞEK, Derya-TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İLK KOALİSYON HÜKÛMETİ: CHP-AP KOALİSYONU (1961-1962)

ŞİMŞEK, Halil-TÜRK İNKILÂBI VE AZINLIKLAR

ŞİMŞİR, Bilâl N.-“YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ” BAĞLAMINDA ATATÜRK VE YABANCI DEVLET ADAMLARI

SINMAZ SÖNMEZ, Cahide-MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE ÇIKARILAN AFLAR

SİR GAVAZ, Özlem-HİTİT İMPARATORLUĞU’NUN SURİYE VE YUKARI MEZOPOTAMYA TİCARET YOLLARI ÜZERİNDEKİ HÂKİMİYET POLİTİKASI

SOMEL, Gözde-MOĞOL DEVLETİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞLARINDA LİDERLİĞİN ROLÜ

SÖNMEZ, Ali-OSMANLI DEVLETİ’NDE İÇ GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ZAPTİYE TEŞKİLATI’NDAN JANDARMA’YA

SÜSLÜ, Özden-URFALIOĞLU, Nur-BİR OSMANLI EL YAZMASINA GÖRE XVI. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MESLEKLER

TAŞAĞIL, Ahmet-GÖKTÜRK BOYLARININ OYNADIĞI TARİHÎ ROLLER HAKKINDA

TAŞDEMİR, Serap-AMASYA HALKEVİ VE YEŞİLIRMAK DERGİSİ

TAŞ, İlknur-HİTİT KRALI IV.TUDHALİYA’NIN SURİYE POLİTİKASI

TAŞ, İlknur-MÖ XIII. YÜZYILDA HİTİT KRALI IV. TUDHALİYA’NIN UYGULAMAYA KOYDUĞU TİCARİ AMBARGO

TEKKÖK, Billur-LATE ANTIQUE TROIA-ILION AND TROAD REGION (PLATE 1)

TELLİOĞLU, İbrahim-ORTA ÇAĞ’DA TÜRK-GÜRCÜ MÜNASEBETLERİNİ ŞEKİLLENDİREN FAKTÖRLER

TEZCAN, Mehmet-PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ-GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

TSUCHIYA, Haruko-FA HSIEN’S ROUTE FROM PAMİR TO THE DAREL VALLEY ON THE INDUS FIELD RESEARCH IN NORTHERN PAKISTAN: 2003- 2006

TUGUTOV, Ç. A.-ТУГУТОВ Ч. А.-НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СOВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО МЕНТАЛИТЕТА

VII. CİLT / VOLUME VII / TOM VII – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

TURAN, Namık Sinan-OSMANLI POLİTİK ELEŞTİRİ GELENEĞİNDE ZİYA PAŞA’NIN ZAFERNÂME’Sİ

TUŞ, Muhittin-KIRGIZLARDA ŞAHIS ADLARI

TUTAR, Adem-XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA HALEP ŞEHRİNİN KÜLTÜREL YAPISI

TUYÇİEVA, G. U.-ТУЙЧИЕВА, Г. У.-НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

ÜÇEL-AYBET, Gülgün-FATİH SULTAN MEHMED’İN AVRUPA’DA MERKEZÎ DEVLETÇİLİK DÜŞÜNCESİNDE ÖNCÜLÜĞÜ

ÜÇGÜL, Sevinç-ERİNÇ, Erdem-RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (20 YY. BAŞLARINDA)

UTURGAURİ, Svetlana-BEYAZ RUSLAR VE KEMALİST TÜRKİYE

UYAR, Mustafa-İLHANLI-MEMLÛK MÜCADELESİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: VÂDÎ EL-HAZİNDÂR SAVAŞI

UZUN, Tolga-XIX. YÜZYILDA İRAN’DA KACARLAR VE FOTOĞRAF SANATI

YALÇINKAYA EROL, Şengül-TRABZON KENT İÇİ ULAŞIMINDA TARİHİ KÖPRÜLER

YARAR ÇAKIROĞLU, Hülya-MÜFERRİCÜ’L-KURUB’A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

YAVUZ, M. Fatih-MİLTİADES II VE PERSLER (MÖ 516-493): HERODOTOS 6.133 ÜZERİNE KISA BİR NOT

YAZICI, Nevin-1926-1955 YILLARI ARASINDA MUSUL SORUNUNUN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI

YİĞİT, Ahmet-OSMANLI DEVLETİ’NİN PAYAS VE BİRECİK LİMANLARI ÜZERİNDEN BAĞDAT’A ASKERÎ MALZEME NAKLİNE DAİR AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLLERİNDEN BAZI BELGELER

YILMAZ, Anıl-DISPERSION AREAS OF KYPCHAK SCULPTURE

YILMAZ, Anıl-KIRGIZ HALICILIĞININ BUGÜNKÜ DURUMU

YILMAZÇELİK, İbrahim-OSMANLI DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA YÖNETİM-HALK MÜNASEBETLERİ

YILMAZ, Gülcan-RODOS VE ONİKİ ADA’DAKİ İTALYA İLE YUNAN YÖNETİMİNİN BASKI POLİTİKALARI

YUSOFF, Kamaruzaman-THE TURKISH-RUSSIAN WAR: A MALAY PERSPECTIVE

ZHENHUA, Hu-ÇİN’DE YAYIMLANAN MUSTAFA KEMAL İLE İLGİLİ BAZI KİTAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA