Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Kültür ve Sanat Dünyamıza Armağan

Anadolu ve Komşu Coğrafyalarda Makam Müziği Atlası

Makam müziğinin tanıtımı, korunması ve yaşatılması amacıyla Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ ve Prof. Dr. Cenk GÜRAY editörlüğünde hazırlanan Anadolu ve Komşu Coğrafyalarda Makam Müziği Atlası adlı eser, Başkanlığımız yayınları arasındaki seçkin yerini aldı.

30 yazar ve müzik adamının birlikte kaleme aldığı eser, 6 ana bölüm ve bu bölümlerin içerisinde yer alan 28 alt başlıktan oluşmaktadır. Çalışma; Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Yakın Doğu ve Orta Asya olmak üzere oldukça geniş bir coğrafyanın binlerce yıllık kültürel dönüşüm ve etkileşim izlerini “makam müziği” üzerinden ortaya koymaktadır.

Anadolu ve komşu coğrafyaların kültürel etkileşimleri ve güncel yansımalarını inceleyen çalışma, sadece ortak kültürel köklere ilişkin “tarihsel” bir uğraş olarak kalmayacak, aynı zamanda kültürler arasındaki diyaloğu da geliştirecektir.

Eser, “makam” kavramının tarihsel derinliği ve coğrafi yaygınlığı ile uyumlu olabilecek bir anlayışla “Antik Yunan ve Bizans Müzik Teorisi”, “Ortaçağ İslam Dönemi Müzik Teorisi”, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerindeki Müzik Teorisi Çalışmaları”, “Makam Tarihinde Başlıca Teorik Modeller”, “Makam Müziğinde Teori ve İcra Arasındaki İlişki”, “Anadolu’nun Komşu Coğrafyalar ile Müzik Teorisi ve Uygulamaları Açısından Etkileşimleri, “Makam Müziği ve Çokseslilik”, “Anadolu’daki Kentli ve Kırsal Makam Gelenekleri”, “Makam Teorisinin Mistik ve Felsefi Yönleri” ve “Makam Araştırmalarında Yeni Teorik Yönelimler” gibi konu başlıklarında seçkin akademisyen ve sanatçılar tarafından kaleme alınmış bölümler ve icra örneklerinden oluşmaktadır. İcra örnekleri, kitabın sonunda yer alan karekod listesinde yer almaktadır.

2 ciltten meydana gelen eser, Ankara-Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Ankara-Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.