Türk Dil Kurumu

 Türk dilinin geliştirilmesi, kaynak eserlerinin tespit edilip incelenmesi ve yayımlanması, Türkçenin hayatın her alanında doğru ve etkili bir biçimde kullanılması, dünyanın dört bir yanında Türk dilinin tanıtılması ve öğretilmesi gibi uzun soluklu faaliyetleri ihtiva eden bir görev üstlenen Kurumumuz, bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için farklı kurum kimliklerini bünyesinde toplamıştır. Türk Dil Kurumu bir yandan Türk dilinin tarih ve kültür zenginliğini ortaya koymak için çeşitli araştırmalar yapan, yaptıran ve bu araştırmaların sonuçlarını bilim ve kültür dünyasıyla paylaşan bir bilim merkezi hüviyetini taşırken bir yandan da halkın çeşitli kesimlerine mensup kişilerin sorularına muhatap olup bu sorulara tatmin edici cevaplar veren ve de çağın gerektirdiği güncellemeleri başarıyla yapan sosyal bir kurum kimliğini taşımaktadır.

Türk diliyle alakalı nitelikli ilmî faaliyetleri yürüten bir kurum olmasının yanı sıra gerek bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünleri gerekse Türk dili ve kültürünün zenginliğini ortaya koyan araştırmaları yayımlayarak Türkiye’nin en önemli yayınevlerinden birisi konumunda olan Türk Dil Kurumu, sayısı 1063’e ulaşan kitabı ve 800 sayıyı aşan süreli yayınıyla ülkemizde göz ardı edilemez bir yayıncılık seviyesine ulaşmıştır. Türk dili alanında ülkemizin en önemli uzmanlık kütüphanelerinden biri olan Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türk dili ve edebiyatıyla ilgili yayınların yanında Türkoloji ile ilgili yayınları da ihtiva etmektedir. 1932 yılında 200-250 kadar kitapla kurulan Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bugün 60.000’den fazla kitaba, el yazması ve nadir esere ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphanedeki bütün yayınlarının kataloglarına Genel Ağ üzerinden ulaşılabilmektedir.

Adres : Atatürk Bulvarı Nu.: 217, 06680 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: 0312 457 52 00
Belgegeçer: 0312 468 07 83
E-posta: bilgi@tdk.org.tr

http://www.tdk.gov.tr/