Atatürk Araştırma Merkezi Etkinlikleri

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi 16-18 Ocak Antalya
İlköğretim 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Program ve Ders Materyali Geliştirme Çalıştayı 07-09 Nisan İstanbul
Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu 08-10 Mayıs Trabzon
Tarihi ve Kültürü İle 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Sempozyumu 28-30 Mayıs Bayburt
Eğitim, Bilim, Kültür Araştırmaları Sempozyumu Haziran İstanbul
Türk Dış Politikasında Kıbrıs Meselesi Uluslararası Sempozyumu Haziran Türkiye
V. Eğitim Yönetimi Forumu 13 Eylül Konya
100. Yılı Münasebetiyle I.Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Eylül Erzurum
Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi Sonbahar (2014) Elazığ
Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi 20-23 Ekim Muğla
100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu 03-05 Kasım Budapeşte