symbolic-link24x24

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi

 

symbolic-link24x24Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi için tıklayınız

 

1984 yılında 2876 sayılı yasanın 19. madde (c) ve (d) fıkraları gereğince ATAM Merkezince konusu Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi olan “Atatürk İhtisas Kitaplığı” ve “Atatürk Arşivi” kurulmuştur.

Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde; Atatürk’ün Hayatı, Çalışmaları, Milli Mücadele Dönemi, Cumhuriyet’in Kuruluşu, Cumhuriyet Dönemi olayları, Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili yayınlar bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonunda bugün çoğu Türkçe olmak üzere yaklaşık 9000 adet kitap ve 2.000 adet ciltli dergi mevcuttur. Koleksiyonda bulunan kitaplar Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne (Dewey Decimal Classification System) göre; süreli yayınlar ise yayın adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Merkezimiz kütüphanesinde ayrıca tezler ve görsel-işitsel materyaller de (ses bandı, CD, DVD vb.) yer almaktadır.

Koleksiyonun büyük bir çoğunluğu Türkçe olmakla birlikte, yayın dili açısından büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Türkçe yayınların yanı sıra Rusça, Kazakça, Bulgarca, Macarca, Gürcüce, Yunanca, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca yayınlar da bulunmaktadır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserinin, orijinal (Osmanlıca) ve bugünkü dille yayınlanmış nüshalarının yanı sıra çeşitli dillere çevrilmiş (İngilizce, Almanca, Fransızca, Kırgızca, Kazakça, Rusça, Farsça) nüshaları da koleksiyon içerisinde yer almaktadır.

Çalışma Saatleri

Kütüphanemiz, hafta içi 9.15-12:30 – 13:30-17.30 saatleri arasında hizmet vermekte olup Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde kapalıdır.

Kütüphaneden Kimler Yararlanabilir?

Kütüphane koleksiyonundan isteyen herkes yararlanabilir. Kütüphane Yönergesi’nde belirtilen kurumların dışında kalan okuyucular, materyal ödünç alamazlar, materyallerden yalnız kütüphane içinde yararlanabilirler. İsteyen okuyucular için ücretli fotokopi imkanı da bulunmaktadır.

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nden Yararlanma Yönergesine göre;
1.Kütüphaneye beraberinde kitap, dergi gibi materyal ile girilmez.
2.Okuyucular kütüphaneye girişte para ve kıymetli eşyaları dışında palto, manto, çanta gibi eşyalarını kütüphanede bulunan görevliye teslim etmek zorundadırlar.
3.Kütüphanede sigara içilmez ve yüksek sesle konuşulmaz.
4.Kütüphane resmi tatiller, ulusal ve dini bayramlar dışında 9.15-12.30/13.30-17.45 arası kullanıcılara açıktır.

Ödünç Verme Kuralları

1.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları personeli ile bu kuruluşlarda çalışan uzman ve uzman yardımcıları için 15 gün, Yüksek Kurum, Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri için ise en çok 30 gün süreyle ödünç kitap verilebilir.
2.Üstlerinde süresi bitmiş yayın olanlara anılan yayını iade etmedikçe başka bir yayın ödünç verilemez.
3.Ansiklopedi, sözlük, atlas, süreli yayınların ciltsiz ve son sayıları, albüm, resim v.b. materyal ve arşiv malzemesi kesinlikle ödünç verilmez.
4.Kütüphane materyalinin kaybedilmesi, yırtılması, bir daha kullanılamayacak duruma getirilmesi halinde ödünç alan okuyucudan materyali bir ay içinde sağlaması istenir. Sağlayamadığı takdirde, materyalin o günkü rayici üzerine % 200 eklenerek ödettirilir, alınan para Merkez bütçesine gelir kaydedilir.