“Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar”ın 5. Baskısı Yapıldı.

Macar bilim adamı János Eckmann’ın “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” kitabının 5. baskısı yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, Türk dili araştırmaları için kaynak niteliğinde olan eserleri yeni baskılarıyla okuyucuyla buluşturuyor. János Eckmann’ın farklı tarihlerde yayımladığı araştırmalarından bir kısmı Osman Fikri Sertkaya tarafından bir araya getirilmiş ve 1996 yılında Türk Dil Kurumu tarafından “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar” adıyla neşredilmişti. Eser Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesiyle ilgili temel araştırma kaynakları arasında yer alıyor ve üniversitelerin Türk diliyle ilgili bölümlerinde okutuluyor.

Eserde, János Eckmann’ın tarihî Türk lehçeleri üzerindeki araştırmaları ve bazı ediplerin eserlerinden seçmeleri yer alıyor. Eserdeki 17 araştırma yazısında Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi dil bilgisi, söz varlığı, yazılı kaynaklar ve önde gelen temsilciler yönüyle inceleniyor. Eserde, araştırma yazılarının yanı sıra Çağatay edebiyatının önde gelen temsilcileri olan Nevâyî, Gedayî, Sekkâkî ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelere de yer veriliyor.

János Eckmann

János Eckmann (1905-1971) bilhassa Orta-Türkçe, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi ile Rumeli ve Anadolu ağızları üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Macar Türklük bilimcidir. İlk ve orta öğrenimini Macaristan’ın Keszthely şehrinde tamamladıktan sonra Budapeşte Üniversitesi Felsefe Fakültesine girerek Macar, Alman, Türk ve Arap dil bilimi derslerine devam etti. 1945-1948’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümünde okutmanlık yaptı. 1948-1951’de “Türk Ansiklopedisi” yayın kurulu üyeliği, 1951-1961’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Filolojisi Kürsüsünde öğretim uzmanlığı yaptı. “Türk Ansiklopedisi”“Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi” (1946), “Jean Deny Armağanı” (1958). “Nemeth Armağanı” (1962) ve “New Redhouse Turkish-English Dictionary”nin (1968) yayın kurullarında çalışan Eckmann Türk Dil Kurumu üyeliği de yaptı. Eckmann, 1971’de Los Angeles’te öldü.