Kaşkay Türkleriyle İlgili İki Yeni Yayın

Türk Dil Kurumu “Kaşkay Türklerinin Dili” ve “Kaşkay Türklerinin Edebiyatı” adlı iki yeni kitabı okuyucuyla buluşturdu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, Türk halklarının dili ve edebiyatıyla ilgili araştırmaları okuyucuyla buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Dilek Erenoğlu Ataizi’nin “Kaşkay Türklerinin Dili” ve Farzaneh Doulatabadi’nin “Kaşkay Türklerinin Edebiyatı” adlı kitaplar Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı.

İki kitabın ortak olan “Ön Söz” ve “Giriş” kısımlarında Kaşkay Türkleri tanıtılıyor. Buna göre Kaşkay Türkleri, İran’ın Fars eyaletinde yaşayan bir Oğuz boyudur. Son verilere göre nüfusları yaklaşık 4,5 milyondur. Kaşkay Türklerinin dili ise yazarların ifadesine göre, Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı görünümündedir.

“Kaşkay Türklerinin Dili” kitabında ayrıntılı bir dil incelemesinden sonra Kaşkay Türklerinden derlenen metinler yer alıyor. “Kaşkay Türklerinin Edebiyatı” adlı kitaptaysa Kaşkay edebiyatı şiir, müzik, nazım türleri, nesir gibi yönlerden ele alınıyor. Kitapta ayrıca Kaşkay edebiyatının geçmişten günümüze önde gelen şair, yazar ve araştırmacıları da tanıtılıyor.

Her iki kitapta Kaşkay Türklerinin yaşadığı bölgeyi gösteren bir haritanın yanı sıra, yazarların saha araştırmalarının video ve fotoğraf çekimlerini içeren bir yoğun disk de bulunuyor.