Türk Dil Kurumundan “Polonya’da Türkoloji” Kitabı

Türk Dil Kurumu tarafından ’Polonya’da Türkoloji’ kitabı yayımlandı.

‘Polonya’da Türkoloji’ kitabı ile ilgili yapılan tanıtımda, Polonya’nın, Türkolojinin Avrupa’daki eski merkezlerinden biri olmasına rağmen, Türkolojinin bu ülkedeki gelişmesinin başlangıçtan günümüze bütünlüklü bir şeklide ortaya konulmadığı kaydedildi.

 

Daha önce Varşova, Krakov ve Poznan Türkoloji bölümleri üzerine, Prof. Dr. Tadeusz Kowalskı, Prof. Dr. Ananiasz Zajczkowskı ve Prof. Dr. Jan Reychman gibi bazı meşhur Türklük bilimcileri hakkında kısa makaleler yazıldığı ve bildiriler sunulduğu ifade edildi. Bu çalışma ile Polonya’daki Türkolojinin gelişmesi zaman sırasına göre başlangıçtan günümüze ele alınırken, Türkolojiye emek vermiş Polonyalı Türklük bilimcilerin hayatları ve eserleri dikkatlere sunuldu.

 

Çalışmanın “Polonya’da Türkolojinin Tarihi Gelişimi” başlıklı giriş bölümünde Türklerle Polonyalıların ilk münasebetleri, Polonya’da Türkçenin ve Türkolojinin gelişmesi, Polonya’daki Türkoloji kaynaklarının bulunduğu arşivler ve kütüphaneler ele alınıyor. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Polonyalı Türklük bilimcilerin Türkolojiye katkıları, hayatları ve eserleri tanıtılırken, ikinci bölümde ise Türklük bilimci olmayan, Türkoloji eğitimi almamış araştırmacıların Türk dili ve edebiyatı üzerine yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

 

Kitabın yazarı Öztürk Emiroğlu, çalışmasının tam bir Türkoloji envanteri hüviyeti taşımasını hedeflediğini vurgulayarak, bu çalışmanın Türkolojinin öbür merkez ülkeleri için de benzer incelemelerin hazırlanması için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.