Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi

İlki Türk Tarih Kurumunun da desteğiyle 2016 yılında Saraybosna’da gerçekleştirilen “Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi” nin ikincisi, Azerbaycan Millî Akademisinde gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, çok geniş bir coğrafyada uzun yıllar etkili bir güç olan Türklerin tarihinin araştırılmasının önemine ve zorluğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Turan, konuşmasında şunları kaydetti: “Hakikaten zorlu bir konu. Fransız tarihçi Jean Paul’ün de dediği gibi Türk tarihini araştırmak başlı başına zor bir iştir. Bozkırda doğan, Himalayalar’ı aşan, Hindistan’a ulaşan, Anadolu’ya varan Türklerin tarihini araştırmak zor bir iştir. Dolayısıyla burada Doğu ve Batı kavramlarının genişliği ve erişilmezliği ile kıvanç verici tarihini bir kez daha anarak atalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum.”

 

Osmanlı tarihçileri ile Doğu Türklüğü üzerine araştırma yapan bilim insanlarını buluşturarak, Osmanlı ve genel Türk tarihi üzerine yapılan araştırmaların tartışıldığı, deneyim ve birikimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen kongreye, Türkiye’den Türk Tarih Kurumunun yanı sıra, Selçuk Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi,  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü;  Azerbaycan’dan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Millî İlimler Akademisi katkı sağladı. 

12-14 Eylül itibariyle ‘Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri’ ana temasıyla düzenlenen  etkinlikte Azerbaycan, Moğolistan, Türkmenistan, Macaristan, Romanya, Bosna Hersek’in de aralarında bulunduğu 10’a yakın ülkeden bilim insanının  bir araya geldiği etkinlikte 100’e yakın bildiri sunuldu .

Üç gün süren kongrede, “Ermeniler”, “Şiir”, “Ticaret”, “Coğrafya”, “Defteroloji”, “Kafkasya”, “Şahıslar-Eserler”, “Safeviler”, “Tarikatlar” ve “Rusya-İran” başlıklı oturumlar yer aldı.