2013 Burs almaya hak kazananlar

 

Burs hakkının kesinleştirilmesi için, adayların 1-10 Şubat 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri Yüksek Kurumun Genel Ağ sayfasındaki “Elektronik Evrak Yükleme Formunu”  kullanarak sisteme yüklemeleri ve bu süre içinde yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen veya kargo yoluyla Yüksek Kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili belgeler zamanında sisteme yüklenmez ve Yüksek Kuruma ulaştırılamaz ise adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

 

Burs almaya hak kazananların listesi

 

 

Teslim edilmesi gereken belgeler:

a) 1 adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli sicil kaydı,
c) Lisans, yüksek lisans, doktora veya eşdeğerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,
ç) Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
d) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,
e) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı,
f) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
g) Araştırma görevlisi ise atama tarihini gösteren belge