2015 Eylül Dönemi Proje Başvuruları Başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Yüksek Kurum) bünyesindeki Kurumlar, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak amacıyla Bilimsel Araştırma ve Çeviri Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez Kurum İçi ve Kurum Dışı Proje başvurusu almaktadır.

Proje Yürütücüleri, Kurum İçi ve Kurum Dışı kapsamlı proje başvurularını belirtilen dönemlerde Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde Genel Ağ üzerinden elektronik ortamda yapmaktadırlar.

Bu bağlamda proje başvuruları, 01-30 Eylül 2015 tarihleri arasında Yüksek Kurum tarafından hazırlanan Bilimsel Proje ve Destek Sistemi (PROSİS) (https://proje.ayk.gov.tr/proje/) üzerinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.