2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) Sonuçlarına Göre Yerleştirilen Adayların Dikkatine

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Yüksek Kurum ve bağlı Kurumlara (Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu) yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 25/07/2023 tarihi mesai bitimine kadar yerleştirildikleri Kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Gerekli Belgeler:
1. Islak İmzalı Atama Formu
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar Çıktısı)
4. Diploma (Aslı veya Fakültece onaylı örneği. Not: Aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurum tarafından onaylanacaktır.)
5. Atandığı kadroya ilişkin Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler
6. Adres beyanı
7. Adli sicil beyanı
8. Sağlık durumu beyanı
9. Askerlik durumuna ilişkin beyan
10. 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
11. Mal Bildirimi Formu
(Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
12. Etik Sözleşmesi