8.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras / The 8th International Congress on Turkish Culture: Cultural Heritage (24-27 Ekim/October 2013, Eskişehir)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.