Araç satış ilanı

İdaremize ait faal durumda olan 1 adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif Usülü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Araç satış ilan metni

Şartname