ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ BASIN DUYURUSU

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışı, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27’nci maddesi gereğince 2020 yılında, Devlet Ödülü niteliğindeki Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilecektir.

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği’ne ve Ödül Kurulu’nun belirlediği esaslara göre aday gösterebilecektir.

Aday Gösterecek Gerçek ve Tüzel Kişiler

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, BM Genel Sekreteri, İslam Konferansı Teşkilatı (Örgütü) Genel Sekreteri, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türkiye’deki yabancı misyon şefleri, Türkiye’deki üniversitelerin senatoları, ödül kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ödül için aday gösterebilecektir.

Esaslar

Aday gösterecek gerçek ve tüzel kişiler; aday gösterilen kişinin/kurumun eserleri, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlayarak gerekçelerini açıkça belirtmelidirler.

Adaylarda, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet etmiş olmak şartı aranacaktır.

Ödülün verilmesinde; ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeyecektir. (bkz. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği)

Başvuru

Aday gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin Aday Gösterme Başvuru Formunun doldurarak en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığına aubo@ayk.gov.tr e-posta adresine göndermek suretiyle veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından ve www.ayk.gov.tr Genel Ağ sayfasından alınabilir.

Adres

: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

Telefon : +90 0312 285 55 12 (Dahili: 1250)
E-posta : aubo@ayk.gov.tr

 

 

 

 

 

ATATÜRK INTERNATIONAL PEACE PRIZE PRESS RELEASE