Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Miktarı Belirlendi

18.06.2014

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek para ödülü miktarı Bakanlar Kurulu’nca 02/06/2014 tarihinde kararlaştırıldı ve 18/06/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, Devlet ödülü niteliğinde Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek ödül miktarı, 28.01.2013 tarihli ve 2013/4283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine göre 250.000 Türk Lirası olarak belirlendi.

İlgili Resmi Gazete için tıklayınız.