Sözleşmeli Bilişim Uzmanı İlanı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 adet  ‘Sözleşmeli Bilişim Uzmanı’ alınacaktır.

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Yüksek Kurum Başkanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek teknik uygulama sınavı ve ardından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 adet  ‘Sözleşmeli Bilişim Personeli’ alınacaktır… devamı için tıklayınız.

 İlan Metninin tamamı için tıklayınız.

 Dilekçe için tıklayınız.

 Tanıtma Formu için tıklayınız.