Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin Sorunları Sempozyumu

Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kollarından Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından Mayıs ayında “Türk Dil Bilgisi Toplantıları III: Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin Sorunları Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu konuda yoğunlaşarak birikimlerini bizlerle paylaşmak isteyen bilim adamlarının bildiri tam metinlerini ve irtibat bilgilerini (Unvan, ad, soyadı, kurum/üniversite, adres, telefon ve belgegeçer numarası) 16 Mart 2015 tarihine kadar dtcfcml@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazı karakteri Times New Roman olmalı ve yazılar 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özel font kullanılıyorsa mutlaka gönderilmelidir.