Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 14 Mayıs 2010 tarihinde saat 14.00’te Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN’ın açış konuşmasıyla başladı.

Açış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Alexander GARKAVETS “Kıpçakça Yazılı Miras” başlıklı açış bildirisini sundu. Çalıştaya Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu ÇENGEL “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Araştırmaları”, Doç. Dr. Mehmet KUTALMIŞ “Türkçedeki Ünlü ve Ünsüzlerin Ermeni Harfleriyle Yazımı”, Yrd. Doç. Dr. Nadejda CHİRLİ ise “Ermeni Kıpçakçası Söz Varlığı” konulu bildirileri ile katıldı.