I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu, 6-9 Aralık 2017

2014-2018 yılları insanlık tarihinin ilk genel savaşı olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılına tekabül eden yıllardır. Bu savaş dünya tarihine yön verdiği gibi, Türk tarihinde de derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Savaşın siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri hem bölgesel hem de küresel planda halen hissedilmektedir.

Ayrıntılı bilgi