I.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenecek “1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni” başlıklı bilimsel toplantı, 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi