II. ULUSLARARASI ANADOLU UYGARLIKLARI SEMPOZYUMU (YOLLAR ve KÖPRÜLER), 27-28 Nisan 2017

Kıtalararası bir köprü vazifesi gören Anadolu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asya ve Afrika kıtasından Prehistorik Dönemde başlayan batıya doğru göç, günümüzde halen Anadolu yarımadası üzerinden yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu göç dalgasında hiç şüphesiz, kara ve deniz yolları büyük önem taşımaktadır. Medeniyetlerin oluşmasında ve birbirleriyle etkileşimlerinde kara ve deniz yolları önemli yer tutmuştur.

Ayrıntılı bilgi