Kurum İdari Kurul Toplantısı

 

Toplantıda değerlendirilen konular ile görüş niteliğinde alınan kararları içeren Görüşme Tutanağı aşağıdadır.

Görüşme Tutanağı (pdf)