Personel Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 4’üncü derece 2 adet, 3’üncü derece 1 adet olmak üzere, toplam 3 adet Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi ‘‘İdarelerde uzman kadrolarına atandıktan sonra bu kadroda 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatıyla başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.’’ hükmü doğrultusunda, Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi, mali hizmetler uzmanı olarak çalışanlardan, bu kadroya atandıktan sonra en az üç yıl süreyle görev yapanlar arasından naklen personel alınacaktır. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan isteklilerin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atanmak istediklerine ait dilekçelerinin, son bir yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflı özgeçmişleri ile birlikte 15.09.2010 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya /ANKARA adresi ile  soyahmet@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.