Restoratör Mesleki Uygulama Sınav Duyurusu

Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile sınav programı aşağıdadır.

İlgililere ilanen duyurulur.