Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınava girmeye hak kazananlar

 

S Ö Z L E Ş  M E L İ     B İ L İ Ş İ M     P E R S O N E L İ Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar

 

 

Sıra Adı Soyadı
1 Tayip ALTAY
2 Serdar ÇINAR
3 Halil ÇAKIL
4 Bahattin KAYA
5 Zehra KÖSTEKLİ
6 Mesut HATİPOĞLU
7 Hikmet DARCAN
8 Yakup KARAKUZ
9 Serbülent KARAGÖZ
10 Neslihan KAPLAN
11 İsmail Serkan BAKIRCI
12 İsmail DEMİRHAN
13 Muzaffer HAKBİLİR
14 Mustafa YOLDAŞ
15 Şerife Güler KARAMIZRAK
16 Ramazan ŞAN
17 Nalan YUNDAN
18 Ender MENTEŞ
19 Selçuk KARATAY
20 Ethem SERÇE
21 Hüseyin ÖZYURT
22 Berna GÜNEŞ
23 Muammer Ayhan KAKRAK
24 Mehmet ORDUKAYA
25 Niyazi CİNSKIZAN
26 Umut BÜYÜKDURMUŞ
27 Taha SADAY
28 Mehmet YILDIRIM
29 Fatih ŞAHİN
30 Hişar KAYA
31 Celalettin YÜKSEKKAYA
32 İsmail AKGÜL
33 Eyüp TEKİN