Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Atatürk ltür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde zleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 yazılım geliştirme uzmanı, 2  sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan Metni