Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere ilan edilen 42 adet sözleşmeli personel pozisyonuna başvuran adayların işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Adayların başvuruları öncelikli olarak ilanımızda belirtilen şartları haiz olup olmadıkları yönünden değerlendirilmiştir.

Aranan şartları haiz olan adaylardan, Tashihçi, Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar mesleki uygulama/sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Kütüphaneci, Teknisyen, Dizgi Operatörü, Büro Personeli ve Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyonlara başvuran adaylardan aranan şartları haiz olanlar, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sadece KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılmıştır.

Sonuç sorgulamak için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiş olup istenen belgelerin 22 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (saat:16.00) Kurumumuzun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Nu:19 Balgat – Çankaya / Ankara) bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar işleme alınmayacaktır. Kazanan adayların herhangi bir nedenle atanmamaları veya atanıp da göreve başlamamaları halinde alım sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yedek sıralamaya göre atama işlemi gerçekleştirilecektir.

Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler:

a) Islak imzalı Başvuru Formu (Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr genel ağ adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Başvuru yapmış olduğu pozisyon için ilanda belirtilen KPSS sonuç belgesi

e) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı (Islak İmzalı)

f) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

g) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

ğ) Başvuruda bulunulan pozisyon için adaylardan istenilen diğer belgeler.