Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI
(Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Restoratör)

Kurumumuzun bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunun Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Restoratör sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların başvuruları ilanda belirtilen şartları haiz olup olmadıkları yönünden Komisyon tarafından incelenmiştir. Bu kapsamda, adayların kazı tecrübesine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden istenmiştir. Şartları haiz olduğu görülen adaylardan restoratörler için 25-26 Kasım 2020 tarihinde mesleki uygulama sınavı, arkeolog ve müze araştırmacıları için ise sadece KPSS puan sıralaması yapılarak çalışma tamamlanmıştır.

Sonuç sorgulamak için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiş olup istenen belgelerin 31/12/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar (saat:16.00) Kurumumuz İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Nu:19 Balgat – Çankaya / Ankara) bizzat elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen başvuru veya postalar işleme alınmayacaktır. Kazanan adayların herhangi bir nedenle atanmamaları veya atanıp da göreve başlamamaları halinde yedek sıralamaya göre atama işlemi gerçekleştirilecektir.

Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

a) Islak imzalı Başvuru Formu (Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr genel ağ adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. Yurt dışında öğrenim görenler için denklik belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

e) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı (Islak İmzalı)

f) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

g) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)