Sözleşmeli Personel Başvuru Sonuçları (Tashihçi, Mütercim-Tercüman, Programcı, Dizgi Operatörü, Büro Personeli )

Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Kurumlarda istihdam edilmek üzere Tashihçi, Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonlarına başvuran adayların ilanda belirtilen şartları haiz olup olmadıkları yönünden değerlendirmesi tamamlanmıştır. Mesleki uygulama ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru sonuçları açıklanmış olup belirtilen tarihte Yüksek Kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sonuçlar için tıklayınız.

Dizgi Operatörü ve Büro Personeli pozisyonlarına ilişkin atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiş olup istenen belgelerin 02 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Kurumumuzun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Nu:19 Balgat – Çankaya / Ankara) bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar işleme alınmayacaktır. Kazanan adayların herhangi bir nedenle atanmamaları veya atanıp da göreve başlamamaları halinde alım sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yedek sıralamaya göre atama işlemi gerçekleştirilecektir.

Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler:

a) Islak imzalı Başvuru Formu (Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr genel ağ adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Başvuru yapmış olduğu pozisyon için ilanda belirtilen KPSS sonuç belgesi

e) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı (Islak İmzalı)

f) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

g) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

ğ) Başvuruda bulunulan pozisyon için adaylardan istenilen diğer belgeler.

h) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)