Sözleşmeli Personel – Kazanan Adaylara İlişkin Belgeler

Kurumumuzun, 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına (Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Restoratör) ilişkin alım sonuçları açıklanmış olup, kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiştir. Adayların form ve belgeleri Kurumumuz İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No:19 Balgat – Çankaya / Ankara) 06/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar (saat:18.00) bizzat elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

a) Islak İmzalı Başvuru Formu (Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr genel ağ adresi üzerinden temin edilecektir.)

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. Yurt dışında öğrenim görenler için denklik belgesi. (Kurumumuza diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı (Islak İmzalı)

e) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet)

f) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet)

g) Başvurduğu pozisyona ilişkin ilan metninde yer alan özel şartlarda istenen belgeler
(Kazıda çalıştığına ilişkin belge vs.)