Sürekli İşci Alımına İlişkin Noter Kurası Sonucu (Yedek)

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere boş bulunan sürekli işçi kadrolarına, sözlü sınav ile personel alınmasına ilişkin Ankara 57. Noterliğince gerçekleştirilen noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara ait listeler 08.10.2021 tarihinde yayınlanmış olup, asil listelerdeki adaylardan yeterli başvuru yapılmadığından kura çekimi sonucunda belirlenen YEDEK ADAYLARDAN aşağıda ismi yer alanlar istenilen belgeleri 15-19 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00–18:00) içerisinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2.kat, Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 19 Balgat – Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurumumuzca teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adayların isim listesi, daha sonra Kurumumuz internet sitesinde (www.ayk.gov.tr) sözlü sınav tarihi ile birlikte ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kura Sonucu Belirlenen Sıraya Göre Oluşturulan Yedek Adayların Listeleri

1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Güvenlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Temizlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

3) Türk Tarih Kurumu Temizlik Görevlisi Yedek Aday Listesi

İSTENİLEN BELGELER

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (4 Ekim 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan; anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf. (Bir tanesi beyan formuna yapıştırılacak)

d) Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Fotopisi

e) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

f) Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

g) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

ğ) SGK hizmet dökümü belgesi. (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)

h) Beyan formu

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az İlköğretim öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi beyan formuna yapıştırılacak).

ç) Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Fotokopisi

d) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

e) Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

f) Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

g) SGK hizmet dökümü belgesi. (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)

ğ) Beyan formu