Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Taleplerine İlişkin Başvuru Sonuçları

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de belirtilen hükümler çerçevesinde, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalışanlardan, sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin müracaatta bulunanların başvuru evrakları ve ekleri Tespit Komisyonu tarafından incelenmiş olup, şartları taşıyanlara ilişkin liste aşağıda gösterilmiştir.

İtirazların, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yüksek Kurum Tespit Komisyonuna yapılması gerekmektedir.