Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajı

Türkçe, bugün hem konuşan kişi bakımından hem de yayıldığı geniş saha itibarıyla dünya dilleri arasında bilinirliği en fazla olan dillerdendir.

Millet olarak ezelden ebede yürüyüşümüzün en kıymetli değerlerinden olan dilimiz, zengin bir edebiyatı, tarihi, sanatı kaldırabilme ve taşıyabilme gücüyle bunların cümlesi diyebileceğimiz medeniyetimizin ana direği hükmündedir.

Ülkemiz, Türk dünyası ve akraba topluluklar arasında geçmişte, anda ve gelecekte bağ kurmamızın ve dayanışmamızın en önemli değerlerinden olan ve medeniyet yarışında var olmamızı sağlayacak olan dilimizin söz varlığının artırılması ve bu söz varlığıyla dünyaya ışık tutacak yeni eserlerin türetilmesi, millet olarak en önemli işlerimizden biri olarak bilinmelidir. Öbür yandan halkımızın, basın yayın organlarında, basılı eserlerde, kişi ve iş yeri adlarındaki kullanımlarında olabildiğince Türkçe kelimeleri tercih etmelerini sağlayarak yabancı kelime istilasına karşı dilimizi korumaya özendirmek, milletçe vazgeçilmez görevimiz olarak devam etmelidir.

26 Eylül 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı’ndan beri kutlanagelen ve bugün 83’üncüsünü kutladığımız Dil Bayramı vesileyle Türkçemize emek verenlerden ahirete intikal edenleri rahmetle yâd ediyor, sağ olanlara bu kutlu hizmet yolunda nice hayırlı hizmetlerde bulunabilmelerini diliyor, şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Derya ÖRS
Yüksek Kurum Başkanı