TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ (12-14 Mayıs 2016 / BİTLİS)

Başbakanlık Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bitlis’te “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze)” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi