“Türk Harp Edebiyatı” konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu (1-3 Kasım 2013, Çankırı)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.