TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü iş birliği ile 26-28 Kasım 2015 tarihlerinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi