Uluslararası I. Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi), 16-19 Kasım 2016

Sempozyumun amacı Türkiye ve dünyada savaş üzerine çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda buluşturulması, araştırma sonuçlarının duyurulması ve bilimsel tartışma ortamına taşınmasıdır. Bu anlamda savaşın tüm boyutlarının farklı bilim dalları tarafından ele alınması ve sağlıklı sonuçların ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi