Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, 4 Kasım 2016

Suriye’de son beş yıldır süregitmekte olan savaş, canından olan yüzbinlerce masum insanıyla, evini terk etmek ve başka ülkelerde sığınak aramak zorunda kalan milyonlarıyla, tahrip olan tarihsel ve kültürel mirasıyla büyük bir insani felaket tablosu arz etmektedir. Sözü geçen tablonun en derinden etkilediği ülkelerin başında da kuşkusuz Türkiye gelmekte, hem coğrafi yakınlık, hem yakın tarihsel ve kültürel bağlar, hem de çaresiz buraya akın eden sığınmacılar nedeniyle krizin tüm sonuçlarını derinden yaşamaktadır. Suriye’deki mevcut durumun ve sebeplerinin gereğince anlaşılması, böylece hem mevcut krizin sona ermesine katkıda bulunulabilmesi hem de ülkenin savaş bittikten sonra benzer krizlerden kaçınarak yeniden ayağa kalkmasına olanak tanınabilmesi için tarih başta gelmek üzere tarih ve diğer sosyal bilim alanlarında etraflı araştırma ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Ancak bu sayede Suriye’nin dünü ve bugünün çeşitli boyutlarıyla aydınlatılması ve geleceğine ışık tutulması mümkün olacaktır.

Ayrıntılı bilgi